ديزاين پروژه (Project design )

Concrete Structure of a new block of flats                                Stock Photo - 3799575 Project design (3 story )

درس اول : معلومات عمومي

رس دوم : دريافت ابعاد اوليه ګادر ، ستون و دريافت ضخامت سلب 

درس سوم : دريافت بارهای پوشش ، ديوارها ، زينه و غيره 

درس چهارم و پنجم : ديزاين پوشش ها و زينه

درس ششم : تقسيم بارهای پوشش بالای ګادرها

درس هفتم ، هشتم و نهم : انلايز چوکات برای دريافت مومنت عمودی توسط کنی ميتود ( برای نمونه صرف يک چوکات مکمل انلايز ميشود ) .

درس دهم : دريافت قوهای زلزله

درس يازدهم : انلايز چوکات برای دريافت مومنت زلزله توسط  پرتال ميود

درس دوازدهم و سزدهم : ديزان ګادرها

درس ۱۴ ،۱۵ : ديزاين ستون ها

درس ۱۶ : ديزاين تهدابها

اجرت ۳۰۰۰ افغانی

مدت ۲۰ -۳۰ روز

استندرد انجنيرنګ پروګرام

البحث
التصنيفات
إعلان
مطالب جديد
  ترجمه ګوګل
  د لوستلونکو شمير
  التقويم
  « مايو 2018 »
  أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  التغذية الإخبارية